Chuyên mục: Đại số 9

Lý thuyết và bài tập Đại số 9: Căn bậc hai. Căn bậc ba, Hàm số bậc nhất, Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, Phương trình bậc hai một ẩn.

15 bài tập về giải phương trình bậc hai một ẩn – Ôn Toán 9

15 bài tập về giải phương trình bậc hai một ẩn - Ôn Toán 9

Bài 1: Giải các phương trình bậc hai sau: 1. x2 – 11x + 30 = 0 2. 5×2 – 17x + 12 = 0 3. \(\displaystyle x_{{}}^{2}-(1+\sqrt{2})x+\sqrt{2}=0\) 4. \(\displaystyle x_{{}}^{2}-2(\sqrt{3}+\sqrt{2})x+4\sqrt{6}=0\) 5. \(\displaystyle 2x_{{}}^{4}-7x_{{}}^{2}-4=0\) Bài 2: Cho phương trình: , tìm m để phương trình: a) Có hai nghiệm phân biệt. b) Có nghiệm kép. c) Vô […]

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình: Bước 1: Lập phương trình: – Chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho chúng – Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo các ẩn và các đại lượng đã biết. – lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng […]

Phương trình quy về phương trình bậc hai

Phương trình quy về phương trình bậc hai

Có hai dạng phương trình có thể quy về phương trình bậc hai đó là: phương trình trùng phương, phương trình chứa ẩn ở mẫu thức. 1. Phương trình trùng phương – Phương trình trùng phương là phương trình có dạng: \(\displaystyle ax_{{}}^{4}+bx_{{}}^{2}+c=0\) (a ≠ 0) – Giải phương trình trùng phương \(\displaystyle ax_{{}}^{4}+bx_{{}}^{2}+c=0\) (a ≠ 0) […]

Trang 1 trên 41234
Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme