Chuyên mục: Đại số 9

Lý thuyết và bài tập Đại số 9: Căn bậc hai. Căn bậc ba, Hàm số bậc nhất, Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, Phương trình bậc hai một ẩn.

15 bài tập về giải phương trình bậc hai một ẩn – Ôn Toán 9

15 bài tập về giải phương trình bậc hai một ẩn - Ôn Toán 9

Bài 1: Giải các phương trình bậc hai sau: 1. x2 – 11x + 30 = 0 2. 5×2 – 17x + 12 = 0 3. \(\displaystyle x_{{}}^{2}-(1+\sqrt{2})x+\sqrt{2}=0\) 4. \(\displaystyle x_{{}}^{2}-2(\sqrt{3}+\sqrt{2})x+4\sqrt{6}=0\) 5. \(\displaystyle 2x_{{}}^{4}-7x_{{}}^{2}-4=0\) Bài 2: Cho phương trình: , tìm m để phương trình: a) Có hai nghiệm phân biệt. b) Có nghiệm kép. c) Vô […]

Trang 1 trên 41234
Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme