Chuyên mục: Hình học 9

Lý thuyết và bài tập Hình học 9: Hệ thức lượng trong tam giác vuông, Đường tròn, Góc với đường tròn, Hình trụ – Hình nón – Hình cầu.

Tứ giác nội tiếp đường tròn

Tứ giác nội tiếp đường tròn

1. Định nghĩa tứ giác Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn (gọi tắt là nội tiếp đường tròn). 2. Định lí Trong một tứ giác nôị tiếp, tổng số đo hai góc đối diện bằng 180° ABCD nội tiếp đường tròn (O) […]

Bài toán quỹ tích, cung chứa góc

Bài toán quỹ tích, cung chứa góc

1. Cách giải bài toán quỹ tích Muốn chứng minh một quỹ tích (tập hợp) các điểm M thỏa mãn tính chất T là một hình H nào đó, ta phải chứng minh hai phần: - Phần thuận: Mọi điểm có tính chất T đều thuộc hình H. - Phần đảo: Mọi điểm M thuộc hình […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán học