Chuyên mục: Hình học 9

Lý thuyết và bài tập Hình học 9: Hệ thức lượng trong tam giác vuông, Đường tròn, Góc với đường tròn, Hình trụ – Hình nón – Hình cầu.

Ứng dụng phép biến hình để giải bài toán quỹ tích

Ứng dụng phép biến hình để giải bài toán quỹ tích-11
Bài số 10 trong 12 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 9

Bài số 10 trong 12 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 9Trong chương trình Toán cấp 2 các em có thể ứng dụng phép biến hình để giải các bài toán quỹ tích ngoài các cách giải thông thường. Ở bài trước Toancap2.com đã chia sẻ phương pháp giải một bài toán quỹ tích rồi. Còn ở […]

Phương pháp giải một bài toán quỹ tích - Toán lớp 9

Phương pháp giải một bài toán quỹ tích - Toán lớp 9
Bài số 9 trong 12 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 9

Bài số 9 trong 12 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 9Tìm quỹ tích các điểm là một dạng Toán khó trong chương trình Hình học 9. Tuy nhiên nếu có phương pháp giải rồi thì cũng không khó lắm đâu. Trước tiên các em cần phải nhớ lại lý thuyết quỹ tích tại link này: https://toancap2.com/bai-toan-quy-tich-cung-chua-goc/ […]

Cách xác định tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác

Cách xác định tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác
Bài số 4 trong 12 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 9

Bài số 4 trong 12 bài thuộc Bồi dưỡng Toán 9Toán cấp 2 hướng dẫn các em phương pháp, cách xác định tâm đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp tam giác qua các khái niệm. Để không bị nhầm lẫn và hiểu rõ hơn về đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam […]

Trang 1 trên 41234
Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com