Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn Toán

Dưới đây là tuyển tập gồm 30 đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn Toán. Mỗi đề đều gồm đủ phần số học và hình học. Đề thi dùng cho học sinh khá giỏi.

Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com