Chuyên mục: Chuyên đề

Giảng viên THPT Sài Gòn chia sẻ chuyên đề cực trị hình học ôn thi vào lớp 10

Giảng viên Trường Trung học phổ thông Sài Gòn chia sẻ tài liệu gồm 41 trang tuyển chọn lý thuyết và bài tập về chuyên đề cực trị hình học ôn thi vào lớp 10. Phương pháp giải bài toán cực trị hình 1- Hướng giải bài toán cực trị hình học: a) Khi tìm vị trí