Toán lớp 7

Chương I: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

1.Câu hỏi trắc nghiệm Chương I
2.Bài tập ôn tập chương I
3.Phép Đồng Dạng
4.Phép Vị Tự
5.Khái Niệm Về Phép Dời Hình và Hai Hình Bằng Nhau
6.Phép Quay
7.Phép Đối Xứng Tâm
8.Phép Đối Xứng Trục
9.Phép Tịnh Tiến
10.Phép Biến Hình

Chương II: QUAN HỆ SONG SONG, ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN

1.Câu hỏi trắc nghiệm chương II
2.Bài tập ôn ập chương II
3.Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
4.Hai mặt phẳng song song
5.Đường Thẳng và Mặt phẳng song song
6.Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
7.Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Chương III: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN, QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

1.Khoảng cách
2.Hai mặt phẳng vuông góc
3.Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
4.Hai đường thẳng vuông góc
5.Véc tơ trong không gian