Chuyên mục: Toán 6

Tổng hợp lý thuyết và bài tập Toán 6 dễ, cơ bản và nâng cao. Giải toán số học và hình học lớp 6, đề kiểm tra, đề thi, sách giáo khoa, sách bồi dưỡng Toán 6.

Ôn tập nội dung của phần Quy tắc dấu ngoặc

Bạn có thể nhận thấy trong chương trình sách giáo khoa cơ bản có phần Quy tắc dấu ngoặc với các dạng toán liên quan rất quan trọng. Bởi vậy, các giáo viên chuyên toán lớp 6 đã đưa ra một số bài toán liên quan đến phần Quy tắc dấu ngoặc. Các bạn học […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme