Toán lớp 6

Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

1.Phương trình đường Elip
2.Phương trình đường tròn
3.Phương trình đường thẳng