Toán lớp 8

CHƯƠNG II: MẶT NÓN, MẶT TRỤ VÀ MẶT CẦU

1.Mặt tròn xoay

2.Mặt cầu

3.Ôn tập: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

1.Hệ tọa độ trong không gian

2.Phương trình đường thẳng trong không gian

3.Phương trình mặt phẳng

4.Ôn tập phương pháp tọa độ trong không gian