Danh mục: Tổ hợp và nhị thức Newton

Lời giải và đáp án bài tập ôn luyện chương 2: Tổ hợp và xác suất

Để một lần nữa giúp các em học sinh củng cố được kiến thức chương 2 về Tổ hợp và xác suất, các giáo viên giảng dạy môn Toán đã tổng hợp các dạng bài tập ôn luyện và đưa ra lời giải đáp để các em đối chiếu. Câu hỏi ôn tập chương 2:

Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất

Nắm được công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton trong chương trình toán lớp 11 sẽ giúp thí sinh hoàn thành tốt bài thi của mình. Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác

Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton

Nhằm giúp các em học sinh thuận tiện cho việc tra cứu các công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton chúng tôi đã tuyển tập những công thức thường dùng. Chuyên đề tổ hợp và nhị thức Newton là một trong những chuyên đề học khó với nhiều