Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất

Nắm được công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton trong chương trình toán lớp 11 sẽ giúp thí sinh hoàn thành tốt bài thi của mình.

Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton

Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton

Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton

Nhận thấy tầm quan trọng của các công thức tổ hợp và nhị thức Newton, các giáo viên giảng dạy chuyên đề Toán lớp 11 đã tổng hợp một số công thức tính cơ bản để các em học sinh có thể thuận tiện tra cứu và tính toán chuẩn xác.

Hoán vị

hoan-vi

Chỉnh hợp

chinh-hop

Tổ hợp

to-hop

Các tính chất của hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

tinh-chat-hoan-vi-chinh-hop-to-hop

Nhị thức Newton

nhi-thuc-newton

Tính chất của xác suất

tinh-chat-xac-suat

Trên đây là toàn bộ các công thức tổ hợp và nhị thức Newton, các giáo viên giảng dạy môn Toán lớp 12 muốn giới thiệu. Các em học sinh có thể tiếp tục tìm hiểu thêm các lời giải bài toán và các công thức Toán tại đây.

toancap3.com tổng hợp