Danh mục: Hình học phẳng

Giảng viên THPT Sài Gòn chia sẻ chuyên đề cực trị hình học ôn thi vào lớp 10

Giảng viên Trường Trung học phổ thông Sài Gòn chia sẻ tài liệu gồm 41 trang tuyển chọn lý thuyết và bài tập về chuyên đề cực trị hình học ôn thi vào lớp 10. Phương pháp giải bài toán cực trị hình 1- Hướng giải bài toán cực trị hình học: a) Khi tìm vị trí

Cách viết phương trình đường trung tuyến của tam giác

Muốn viết phương trình đường trung tuyến của tam giác ta cần hiểu rõ các khái niệm, tính chất và tọa độ trung điểm đoạn thẳng, tạo độ trọng tâm của tam giác. Trước tiên chúng ta cần nhắc lại lý thuyết, sau đó sẽ áp dụng vào ví dụ về viết phương trình đường trung

Các dạng toán về viết phương trình đường tròn

Các dạng toán về viết phương trình đường tròn bao gồm: viết PT đường tròn đi qua 3 điểm, PT đường tròn tâm I tiếp xúc với đường thẳng. Và viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn. Cụ thể về phương pháp giải toán và ví dụ các em xem ngay dưới đây. Dạng