Bài 4 (Chương 2): Phép thử và biến cố

Nằm trong chương Tổ hợp và Xác suất, phần môn Phép thử và biến cố được nhiều các giáo viên sử dụng trong các dạng đề thi hết môn năm học, các dạng đề thi Quốc gia nên các em học sinh cần hết sức lưu ý trọng tâm của bài viết này.

Theo một số giáo viên giảng dạy môn Toán lớp 11 cho hay, phần môn Phép thử và biến cố là phần môn được sử dụng nhiều trong các dạng đề thi nên hôm nay các giáo viên sẽ tổng hợp lại toàn bộ kiến thức cũng như cách vận dụng chi tiết để các em học sinh nắm rõ và có thể đạt được điểm tối đa cho phần môn này.

Kiến thức cần nhớ về Phép thử và biến cố

Ví dụ minh họa về phép thử và biến cố

Bài tập vận dụng về phép thử và biến cố

Ở số bài tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến các em học sinh bài tổng hợp về Xác suất của biến cố một cách chi tiết thường nằm trong các dạng đề thi. Vì thế các em học sinh có thể quan tâm theo dõi và vận dụng tốt trong bài làm của mình.

Nguồn: Toán cấp 3