Lý thuyết và bài tập về phép thử biến cố

Bài viết trình bày lý thuyết và hướng dẫn phương pháp giải các dạng toán về phép thử và biến cố, đây là nội dung cơ bản đầu tiên mà học sinh cần nắm vững khi tìm hiểu chủ đề xác suất trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 2.

Lý thuyết về phép thử biến cố

Các dạng toán về phép thử biến cố

Toàn bộ bài viết trên đây là toàn bộ lý thuyết và bài tập về phép thử biến cố được sử dụng trong chuyên đề Tổ hợp và Toán lớp 11 phần Giải tích chương 2. Các em học sinh có thể học lý thuyết và vận dụng các ví dụ vào làm các bài tập và các dạng đề thi của mình.

Nguồn: Toán cấp 3