Tổng hợp: 20 bài toán Phương trình và hệ thức Viete

Để giúp các em có được những kiến thức và có thể ôn tập thật tốt, Toán cấp 2 sẽ chia sẻ đến các em tài liệu “20 bài toán Phương trình và hệ thức Viete ôn thi vào trường PTNK – ĐHQG TPHCM năm học 2021″

Tổng hợp

Giáo viên trong ban tuyển sinh lớp 10 THPT cho biết tài liệu bao gồm các nội dung sau: