Bài viết này hướng dẫn các em cách tính bài toán thống kê trên máy tính điện tử bỏ túi Casio fx- 500ES và Casio fx- 570ES.