Thẻ: bậc 2

Phương pháp giải phương trình bậc 2

Chắc hẳn các em đã biết giải phương trình bậc 2 rồi nhưng hôm nay Toancap3.com lại nói tới phương pháp giải tổng quát cho dạng phương trình này. Dạng tổng quát của phương trình bậc 2: [latex]\displaystyle ax_{{}}^{2}+bx+c=0[/latex] (với a # 0) (*) Chia 2 vế của phương trình (*) cho a ta có: