Thẻ: bậc nhất

Lý thuyết bất phương trình bậc nhất một ẩn cần ghi nhớ – Toán lớp 8

Lý thuyết bất phương trình bậc nhất một ẩn cần ghi nhớ - Toán lớp 8

Toancap2.com tổng hợp lại lý thuyết bất phương trình bậc nhất một ẩn mà các em học sinh cần ghi nhớ để có thể làm được dạng toán này. Sau khi học thuộc các khái niệm, nguyên tắc về bất phương trình bậc nhất, bất phương trình bậc nhất một ẩn thì các em cần áp […]

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Khái niệm về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng: (I) \(\displaystyle \left\{ \begin{array}{l}ax+by=c\\a’x+b’y=c’\end{array} \right.\) trong đó ax + by = c và a’x + b’y = c’ là những phương trình bậc nhất hai ẩn. Nếu hai phương trình của hệ có nghiệm […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme