Tài liệu này gồm 65 bài tập số phức, thầy Phạm Minh Tuấn sẽ hướng dẫn các em giải một số bài tập số phức mức độ vận dụng cao.