Toancap3.com xin chia sẻ một bài toán lượng giác hay. Bài viết được sưu tầm từ blog nguyenanhtuan2011.wordpress.com. Cho và Giải phương trình sau: Lời giải 1: ( Theo maxmin ) Do Vậy: Lời giải 2: ( Theo longtoanlqc ) Không giảm tính tổng quát giả sử:(*) Xét hàm số: ,vì (*) và giải thiết