Bất đẳng thức lượng giác là một chuyên đề khó với rất nhiều học sinh phổ thông. Ở bài này chúng ta cùng học bất đẳng thức của hàm số cosin với hằng số. PHẦN I: MỞ ĐẦU Các bài toán về bất đẳng thức khá phong phú và đa dạng, đặc biệt là các