Thẻ: bất đẳng thức

Ứng dụng của bất đẳng thức trong Toán THCS

Ứng dụng của bất đẳng thức trong Toán THCS
Đây là bài thứ 9 of 10 trong series Chuyên đề: Bất đẳng thức THCS

Trong chương trình Toán trung học cơ sở (THCS), các em có thể sử dụng bất đẳng thức để giải phương trình, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức. Các em xem những ví dụ dưới đây để hiểu rõ. 1. Ứng dụng bất đẳng thức để giải phương trình Ví dụ […]

Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp làm trội, làm giảm

Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp làm trội, làm giảm
Đây là bài thứ 6 of 10 trong series Chuyên đề: Bất đẳng thức THCS

Bằng phương pháp làm trội, làm giảm chúng ta có thể chứng minh được một số dạng bài tập bất đẳng thức. Các em xem ví dụ dưới đây để rõ về phương pháp này. Cho a, b, c là 3 số dương. Chứng minh rằng: \(\displaystyle 1<\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}<2\) Giải Ta có : \(\displaystyle \frac{a}{a+b+c}<\frac{a}{a+b}\) ; \(\displaystyle \frac{b}{a+b+c}<\frac{b}{b+c}\)  ; \(\displaystyle […]

Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp phản chứng

Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp phản chứng
Đây là bài thứ 5 of 10 trong series Chuyên đề: Bất đẳng thức THCS

Phương pháp phản chứng ít khi được sử dụng trong chứng minh bất đẳng thức cấp 2 tuy nhiên phương pháp này khá hữu dụng trong một số bài toán. * Cấu trúc của phương pháp. – Giả sử xảy ra mệnh đề trái với yêu cầu cần chứng minh – Chứng tỏ điều giả […]

Áp dụng bất đẳng thức để chứng minh bất đẳng thức

Áp dụng bất đẳng thức để chứng minh bất đẳng thức
Đây là bài thứ 4 of 10 trong series Chuyên đề: Bất đẳng thức THCS

Chúng ta có thể sử dụng các bất đẳng thức đã biết vào các bài toán chứng minh bất đẳng thức như: Cosi, Bunhiacopxki,…và các BĐT luôn đúng. Toancap2.com liệt kê ra các bất đẳng thức đã biết, đã được chứng minh và các em có thể áp dụng ngay vào giải toán mà không […]

Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương

Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp biến đổi tương đương
Đây là bài thứ 3 of 10 trong series Chuyên đề: Bất đẳng thức THCS

Bằng các phép biến đổi tương đương chúng ta biến đổi bất đẳng thức (BĐT) cần chứng minh về bất đẳng thức đúng (đã được thừa nhận). * Cấu trúc của phương pháp: Để chứng minh A > B ta dùng các tính chất của BĐT để biến đổi sao cho: A > B  ⇔ […]

Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng định nghĩa

Phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng định nghĩa
Đây là bài thứ 2 of 10 trong series Chuyên đề: Bất đẳng thức THCS

Chứng minh bất đẳng thức bằng định nghĩa là phương pháp thường hay sử dụng trong các bài toán chứng minh BĐT thông thường. Chúng ta cũng cần kết hợp thêm các hằng đẳng thức đáng nhớ đã học. * Cấu trúc của phương pháp: Để chứng minh A > B, ta xét hiệu A […]

Nhắc lại định nghĩa, tính chất cơ bản của bất đẳng thức

Nhắc lại định nghĩa, tính chất cơ bản của bất đẳng thức
Đây là bài thứ 1 of 10 trong series Chuyên đề: Bất đẳng thức THCS

Ở bài viết này Toancap2.com nhắc lại định nghĩa, tính chất cơ bản của bất đẳng thức để các em học sinh ghi nhớ áp dụng cho sau này. Kiến thức tuy cơ bản nhưng các em bắt buộc phải nhớ. 1) Định nghĩa bất đẳng thức Cho a và b là hai số thực. […]

Trang 1 trên 212
Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme