Toán cấp 3 sưu tầm cách chứng minh bất đẳng thức Nestbit 3 biến bằng phương pháp tăng giảm biến. Nguồn bài viết từ website phudinhgioihan.wordpress.com. Cách chứng minh BĐT Nestbit: Cho 3 số thực dương a; b; c  khi đó : Đặt Do P đối xứng theo a;b;c nên ta giả sử c là