Cuốn Ebook Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Đại số 10 này được dành cho học sinh lớp 10 ôn tập và nâng cao kĩ năng làm bài. Biên soạn theo chương trình cơ bản và nâng cao mới. Chuẩn bị cho các ki thi quốc gia do Bộ GD&DT tổ chức.