Tuyển tập bất đẳng thức thi lớp chuyên toán 2009-2010 được tổng hợp từ tác giả Messi_ndt. Như các bạn đã biết, Bất đẳng thức là một trong năm bài toán chính thường xuyên xuất hiện trong các kì thi tuyển sinh vào các lớp chuyên toán của các trường THPT chuyên của tất cả mọi