Định nghĩa đạo hàm, các công thức đạo hàm cần nhớ được Toancap3.com trình bày đầy đủ và chi tiết, có hệ thống rõ ràng và dễ hiểu. 1. Định nghĩa đạo hàm, đạo hàm sơ cấp, đạo hàm cao cấp 2. Các quy tắc của đạo hàm cơ bản cần ghi nhớ 3. Bảng đạo hàm của