Thẻ: đa thức

Khái niệm đa thức một biến

Khái niệm đa thức một biến

1. Khái niệm đa thức một biến Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến. Lưu ý: Một số được coi là đa thức một biến . 2. Biến của đa thức một biến Bậc của đa thức một biến khác đa thức không (đã thu gọn) là số […]

Trang 1 trên 212
Toán cấp 2 © 2012 Toancap2.com