Thẻ: đại số 10

Phương pháp chứng minh tính chẵn, lẻ của hàm số – Đại số 10

Bài viết này Toancap3.com đưa ra phương pháp chứng minh tính chẵn, lẻ của hàm số. Giúp các em học sinh khối 10 học tốt môn đại số 10. Lý thuyết về hàm số chẵn, hàm số lẻ được nêu ra bằng định nghĩa. Sau đó là phương pháp chứng minh tính chẵn, lẻ qua