Chiều tối ngày 24 tháng 6 năm 2017, đã có đáp án chính thức môn thi Toán THPT quốc gia 2017 của Bộ giáo dục và đào tạo. Và tất cả các môn thi khác. Có tất cả 24 mã đề thi, mỗi đề có 50 câu hỏi với các đáp án A, B, C,