Thẻ: đề kiểm tra

Đề kiểm tra Toán 9 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra Toán 9 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xuyên Mộc năm học 2017 – 2018. Ngày thi 22 tháng 12 năm 2017. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án Bài 1: (3,0 điểm) 1) Rút gọn các biểu thức sau: a) \(\displaystyle \sqrt{45}+\sqrt[3]{-8}-4\sqrt{\frac{5}{4}}\) b) \(\displaystyle \sqrt{{{\left( \sqrt{5}-3 […]

Đề kiểm tra Toán 7 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra Toán 7 HK1 huyện Xuyên Mộc năm 2017 – 2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 7 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xuyên Mộc năm học 2017 – 2018. Ngày thi 22 tháng 12 năm 2017. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án Bài 1: (1,5 điểm). Thực hiện các phép tính sau: a) \(\frac{1}{2}-\frac{2}{3}+\frac{1}{6}\) b) \({{5}^{9}}\,:\,{{5}^{7}}-\sqrt{25}-\left| -5 \right|\) Bài 2: […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme