Tài liệu Hướng dẫn giải toán bằng máy tính fx-500VN plus của Nguyễn Thế Thạch và Nguyễn Trường Chấng dành cho học sinh khối cấp 2. Các em xem tài liệu tiếp theo tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B7uAMT9Yh6ueNmM3dUhaVFJPb2s/view