Cuốn sách tuyển tập đề thi và phương pháp giải nhanh Toán trắc nghiệm – Nguyễn Bá Tuấn gồm các phương pháp tư duy giải toán trắc nghiệm và 20 đề thi có đáp án, hướng dẫn giải nhanh. Cuốn sách giúp các em rèn phương pháp tư duy và luyện các kỹ năng làm