Nhằm giúp các em thi tốt Toán trắc nghiệm thầy giáo Hoàng Trọng Tấn biên soạn Phương pháp giải nhanh dạng bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.