Thẻ: giải phương trình

Ứng dụng tính chất của hàm số để giải phương trình

Các em có thể ứng dụng các tính chất của hàm số để giải phương trình. Rõ hơn là phương pháp sử dụng tính chất tăng giảm của hàm số để giải PT. Nhớ lại kiến thức: Tính chất của hàm số được dùng trong bài toán như  sau : Nếu hàm số luôn tăng

Phương pháp giải phương trình bậc 2

Chắc hẳn các em đã biết giải phương trình bậc 2 rồi nhưng hôm nay Toancap3.com lại nói tới phương pháp giải tổng quát cho dạng phương trình này. Dạng tổng quát của phương trình bậc 2: [latex]\displaystyle ax_{{}}^{2}+bx+c=0[/latex] (với a # 0) (*) Chia 2 vế của phương trình (*) cho a ta có: