Giáo dục ở Việt Nam vẫn còn nhiều điều vướng mắc, thiếu tính thực tế. Có nhiều thứ trong cuộc sống hầu như không dùng đến vẫn được sử dụng trong chương trình học. Chính vì việc học lý thuyết quá nhiều về những thứ đó đã khiến Giáo Dục ở Việt Nam đi theo