Việc tính đạo hàm của hàm căn thức cũng được tính theo định nghĩa, công thức tính đạo hàm mà các em đã học ở các bài viết trước, nhưng đi vào chi tiết thì ra sao? Thực tế việc ghi nhớ các công thức đạo hàm không hề khó, có thể nói là dễ thế nhưng có rất nhiều