Hướng dẫn các em cách giải phương trình bậc 4 và khảo sát hàm số bậc 4: trục đối xứng, cực trị của hàm số bậc 4. Ví dụ bài tập minh họa.