Ở bài viết này Toancap3.com sẽ cùng các em đi tìm hiểu về chuyên đề hệ phương trình đối xứng loại 1, phương pháp giải, tìm điều kiện để hệ có nghiệm. Sau khi học xong bài này, các em hãy luyện giải các bài tập được cho bên dưới. 1. Hệ đối xứng loại