Bộ đề thi học kì 1 môn Toán dành cho các em học sinh khối lớp 10 Đề số 1 Bài 1: Tìm (P): y = ax2 + bx + c biết (P) có đỉnh I(2;1) và đi qua điểm A(4,5). Lập bảng biến thiên và vẽ (P). Bài 2: Tìm tham số m để