Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 12 THPT cấp thành phố, sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ngày thi 9/3/2016. Có đáp án. Thời gian làm bài 150 phút.