Những điểm mới trong kì thi THPT quốc gia 2017 được đề cập trong công bố chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo về phương án thi THPT và xét tuyển ĐH, CĐ 2017 Theo công bố chính thức thì năm 2017, bộ Giáo dục và đào tạo tiếp tục tổ chức kì thi THPT quốc