Sở giáo dục và đào tạo Nam Định, đề thi học sinh giỏi Toán 12 THPT chuyên năm học 2008 – 2009. Thời gian làm bài: 180 phút. Ngày thứ nhất:  Ngày thứ hai: