Bài viết này hướng dẫn các em cách chứng minh phương trình có nghiệm duy nhất. Có vị dụ minh họa và bài tập tương tự cho các em tự giải. Để chứng minh phương trình có nghiệm duy nhất, ta thực hiện các bước sau: * Chọn được  là nghiệm * Xét các hàm