Thẻ: nhị thức newton

2 dạng toán nhị thức Newton thường gặp trong đề thi đại học

Nhị thức Newton là một trong những nội dung trong các đề thi đại học môn Toán từ xưa tới nay. Trong chủ đề này có 2 dạng toán cơ bản. Đó là: Tìm số hạng trong khai triển và ứng dụng của nhị thức Newton. A. KIẾN THỨC LIÊN QUAN Để có thể làm được các