Thẻ: oxyz

Hình học không gian cổ điển và phương pháp tọa độ không gian

Cuốn sách Chinh phục kỳ thi THPT Toán Hình học không gian cổ điển và phương pháp tọa độ không gian do Cao Văn Tuấn, Lê Bá Bảo, Nguyễn Đỗ Chiến, Đặng Quang Hiếu và Nguyễn Mạnh Hùng biên soạn. Sách gồm 357 trang với nội dung gồm các phần: Phần 1. Khối đa diện.