Hôm nay Toán cấp 3 giới thiệu với bạn đọc phương pháp ABC để chứng minh bất đẳng thức. Đây là phương pháp chứng minh bất đẳng thức có thể lạ so với nhiều người. Đây là lời giới thiệu của tác giả Nguyễn Anh Cường: “Một lần nữa tôi lại có dịp gặp lại các bạn