Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế hằng số là một phương pháp được sử dụng khá nhiều trong chương trình Toán cấp 3. Chúng ta cùng đi xét ví dụ giải hệ phương trình dưới đây. Chú ý với mỗi ví dụ cần đọc kĩ nhận xét, sau đó là lời giải chi