Sau khi đọc hết bài viết về 4 dạng toán viết phương trình mặt phẳng trong không gian dưới đây. Các em sẽ không còn lo lắng khi gặp dạng toán này nữa. Trước hết các em cần phải ghi nhớ lý thuyết về vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương, phương trình mặt phẳng tổng