Thẻ: số tự nhiên

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
Đây là bài thứ 1 of 3 trong series Các dạng toán và phương pháp giải Toán lớp 6

Trong chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, các em sẽ được ôn lại các dạng về tập hợp, ghi số tự nhiên, số phần tử, phép cộng và phép nhân. Và phép trừ, phép chia, lũy thừa với số mũ tự nhiên, thứ tự thực hiện các phép tính… Bài 1: […]

Lý thuyết ghi số tự nhiên

Lý thuyết ghi số tự nhiên-3

Có mười chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Dùng mười chữ số này có thể viết được mọi số. Một số có thể có một hoặc nhiều chữ số. Tóm tắt kiến thức: 1. Cách ghi số tự nhiên Có mười chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme