Có 2 dạng toán về sự biến thiên của hàm số đó là: Xét sự biến thiên của hàm số và dạng toán chứng minh đồng biến, nghịch biến trên một khoảng. Chúng ta cùng đọc từng dạng với phương pháp giải chung và ví dụ mình họa. Sau đó làm bài tập rèn luyện