Đề thi trắc nghiệm ứng dụng của tích phân môn Giải tích 12 trường THPT Nam Tiền Hải, sở giáo dục và đào tạo Thái Bình năm học 2017-2018. Thời gian làm bài 90 phút (44 câu trắc nghiệm)