Với thủ thuật tính giới hạn bằng máy tính cầm tay casio mà Toán cấp 3 sưu tầm. Các em sẽ giải được nhanh và chính xác những bài tập giới hạn trắc nghiệm. Các loại máy tính casio có thể sử dụng để tính giới hạn là: FX 570MS, FX 570ES…